Chcem podporiť

K tomu, aby sme mohli na maximum rozbehnúť aktivity centra nás čaká ešte veľa práce. Budova starej jedálne je vzhľadom na dlhý čas jej nepoužívania v zlom technickom aj hygienickom stave a bude potrebovať rekonštrukciu. Uvítame akúkoľvek pomoc, ktorá zabezpečí, aby mohlo vzniknúť unikátne miesto pre deti, mládež, rodiny a celú komunitu. Budeme veľmi vďační za akúkoľvek pomoc, najmä však:

Finančný príspevok: Na to, aby mohla vzniknúť Stará jedáleň – centrum pre bezpečné trávenie voľného času detí a mládeže budeme potrebovať aj finančnú pomoc. Tú využijeme najmä na pokrytie stavebných a rekonštrukčných prác, materiálu a poplatkov, ktoré s rekonštrukciou súvisia. Odhadovaný rozpočet na celkovú rekonštrukciu veľmi zničenej a zanedbanej budovy Starej jedálne sme vyčíslili na 270 tisíc EUR. Podporiť nás môžete práve tu

Stavebný materiál, expertné služby: Môžete nám darovať izoláciu na novú strechu? Či nové plastové okna? Vaša firma dokáže a môže ponúknuť pomoc pri maľovaní či zatepľovaní? Máte farby, štetce či iné pomôcky? Aj takáto forma pomoci by pre nás znamenala veľa a posunie nás to o krok ďalej. Pomoc prijmeme radi tu

Dobrovoľnícka činnosť: Poteší nás ak „priložíte ruku dielu“ a prídete nám pomôcť pri brigádach a úprave priestorov. Popri práci vám veľmi radi porozprávame o našich zámeroch a plánoch. Ak nám chcete pomôcť takýmto spôsobom prosím nechajte nám svoje údaje tu a my sa vám radi ozveme.