Náš cieľ

Podporujeme napĺňanie potrieb obyvateľov mestskej časti Bratislava – Rača a jej okolia – detí, mládeže, rodín a aj iných skupín ale aj rozvoj miestnych občianskych či komunitných aktivít. Budujeme priestor a zázemie na napĺňanie nášho poslania – a to najmä vybudovaním a prevádzkou jedinečného a unikátneho centra „Stará jedáleň“, v ktorom budú môcť deti a mládež, ako aj iní obyvatelia komunity tráviť bezpečne svoj voľný čas.