Podporte nás

K tomu, aby sme mohli na maximum rozbehnúť aktivity centra nás čaká ešte veľa práce. Budova starej jedálne je vzhľadom na dlhý čas jej nepoužívania v zlom technickom aj hygienickom stave a bude potrebovať rekonštrukciu. Uvítame akúkoľvek pomoc, ktorá zabezpečí, aby mohlo vzniknúť unikátne miesto pre deti, mládež, rodiny a celú komunitu.
Viac info...