SOM FYZICKÁ OSOBA

SOM FYZICKÁ OSOBA
 
A. Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho
zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z
príjmov.
1. Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. 
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE.
3. Z tohto POTVRDENIA O ZAPLATENÍ DANE si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od OZ Stará jedáleň, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali. Pre POTVRDENIE O VÝKONE DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI *** kontaktujte p.Vieru Múčkovú na vmuckova77@gmail.com.
4. 2% (3%) sa poukazujú v tlačive VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov. Do VYHLÁSENIA treba uviesť údaje o OZ Stará jedáleň (TU) a sumu, ktorú chcete poukázať. VYHLÁSENIE s preddefinovanými údajmi o OZ Stará jedáleň nájdete TU. 
5. Ak chcete oznámiť OZ Stará jedáleň, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, NIE však poukázaná suma).
6. Obe tieto tlačivá, teda VYHLÁSENIE spolu s POTVRDENÍM, doručte do 02.05.2017 na daňový úrad.
7. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k VYHLÁSENIU a POTVRDENIU o zaplatení dane je aj POTVRDENIE O VÝKONE DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI.
 
B. Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie na rok
2017:
1. Vyberte si OZ Stará jedáleň zo Zoznamu prijímateľov na rok 2018, TU. Minimálna výška v prospech
prijímateľa je 3 €.
2. Vypočítajte si:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od OZ Stará jedáleň, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali. Pre POTVRDENIE O VÝKONE DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI *** kontaktujte p.Vieru Múčkovú na vmuckova77@gmail.com.
3. V DAŇOVOM PRIZNANÍ PRE FYZICKÉ OSOBY sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje o OZ Stará jedáleň, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť,
nájdete TU.
4. Ak chcete oznámiť OZ Stará jedáleň, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, NIE však poukázaná suma).
5. Riadne vyplnené DAŇOVÉ PRIZNANIE doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2017) na Váš daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
6. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k DAŇOVÉMU PRIZNANIU je aj POTVRDENIE O VÝKONE DOBROVOĽNÍCKEJ ČINNOSTI.