SOM PRÁVNICKÁ OSOBA

SOM PRÁVNICKÁ OSOBA,
 
Ste právnická osoba? Tu je postup, ako môžete poukázať 1,0% (2%) OZ Stará jedáleň:
 
1. Vyberte si údaje o OZ Stará jedáleň zo Zoznamu prijímateľov, TU. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 
2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť
splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 
Kedy môžete poukázať 1% a kedy 2%: 
 
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2018) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný
účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovompriznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.
 
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2018) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky). 
  • - V DAŇOVOM PRIZNANÍ PRE PRÁVNICKÉ OSOBY
  • – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.- Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete o OZ Stará jedáleň TU.
 
3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) OZ Stará jedáleň, zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 
4. Riadne vyplnené DAŇOVÉ PRIZNANIE doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.