budova Stará jedáleň

Pekná cesta 4A
83152 Bratislava

OZ STARÁ JEDÁLEŇ

MVSR registrácia 8. 7. 2016
pod číslom: VVS/1-900/90-48926
IBAN: SK9011000000002940027659
IČO: 50376519
DIČ: 2120345447
Sídlo OZ: Stará jedáleň
Pekná cesta 4A
83152 Bratislava

RIADENIE, SPOLUPRÁCA, PRESS

Anna Karako
+421 903 447 038
anna.karako@starajedalen.sk

PROGRAMOVÝ MANAŽMENT

Martina Rebejová
+421 905 387 217
martina.rebejova@starajedalen.sk

PRENÁJOM PRIESTOROV

Zuzana Vallušová
+421 902 732 803
zuzana.vallusova@starajedalen.sk

Návrat hore