Kontakt

Dohodnite si obhliadku, alebo s nami skočte na kávu.

Kde nájdete Starú jedáleň

Kadnárova 7

83151 Bratislava

Vstup z Peknej cesty

Kontakt

Anna Karako

+421 903 447 038

anna.karako@starajedalen.sk

Programový manažér 

komunitné centrum Stará Jedáleň

OZ Stará Jedáleň

MVSR registrácia 8. 7. 2016

pod číslom: VVS/1-900/90-48926

IBAN: SK9011000000002940027659

IČO: 50376519

Sídlo OZ: Stará jedáleň

Kadnárova 68

83151 Bratislava